Strona zawiera nieaktualne informacje
wkrótce zostanie zlikwidowana
zapraszamy pod nowy, oficjalny
adres www.srnis.org

Logo Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji
Niewidomych i Słabowidzących

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000230512

Naszym celem jest inicjowanie, upowszechnianie oraz rozwijanie, integrowanie i realizacja działań rehabilitacyjno - edukacyjnych osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Zapraszamy do współpracy

? Organizujemy:
-       kompleksową rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych niewidomych i słabowidzących również z dodatkową niepełnosprawnością;
-     zajęcia w Zespole Aktywności Społecznej Niewidomych Seniorów;
-    grupę wsparcia dla osób z problemami wzrokowymi;
-       kursy, szkolenia dla niewidomych i ich rodzin, terapeutów, wolontariuszy
-       szkolenia i sieć przewodników osób niewidomych i przewodników - lektorów osób głuchoniewidomych; 

?   Upowszechniamy:
ideę rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących poprzez udział i pomoc w organizacji wystaw, konkursów, festynów i festiwali  

?   Testujemy i promujemy:
- nowy sprzęt rehabilitacyjny dla niewidomych i głuchoniewidomych oraz niewidomych z uszkodzonym centralnym układem nerwowym. 
- problematykę projektowania dla niewidomych
- Klekot bociana zamiast wstępu
- Propozycja ujednolicenia sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych w Polsce

?   Popularyzujemy:
wiedzę nt.jak zachować się w towarzystwie niewidomego oraz rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku poprzez działalność wydawniczą.
- Czy fizykę trzeba zobaczyć? oraz Zajrzeć pod kamienie - rozmowa z niewidomym fizykiem.

?   Wspieramy:
działania mające na celu likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i innych.
- Monografia "Bezpieczeństwo niewidomych w ruchu drogowym"

?   Prowadzimy:
Poradnie Rehabilitacyjną Rehabilitation Center .

Zapraszamy na odsłonięcie makiety dla niewidomych
Dzień Białej Laski - 15 października 2010

  Zapraszamy na wernisaż
poplenerowej wystawy prac plastycznych
osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji
Niewidomych i Słabowidzących
61-643 Poznań
os. Kosmonautów 110
tel./fax (0-61) 8-200-512
E-mail: stowarzyszenie_rnis@poczta.onet.pl
WWW: http://www.rnis.republika.pl
      http://www.srnis.org/
 
Dane KRS: STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I SABOWIDZ¤CYCH

CzłonekWIELKOPOLSKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ ZWI¤ZKU ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH


inne przydatne (tyflo)linkiAktualizacja 04.02.2012
© Copyright by CyjSoftware 2004
wsparcie CYJlandia